Solution Partner SIEMENS


Firma EDTS spol. s r. o. patří od roku 2014 do portfolia firem, které SIEMENS zařadil do databáze svých významných partnerů s certifikací:

siemens-partner.jpg

Pro firmy s certifikátem Siemens Solution Partner pořádá SIEMENS pravidelná odborná školení v příslušné oblasti, zakončená testem znalostí. Právě úspěšně absolvování testů je podmínkou pro obnovení certifikátu na další období. Certifikát Siemens Solution Partner s právem používat emblém partnerství s firmou SIEMENS je oceněním vysoké profesionální úrovně specialistů naší firmy jak v teoretických znalostech, tak i v konkrétních praktických aplikacích produktů firmy SIEMENS.

siemes-solutionii.jpg


http://edts.cz/hlavni-strana/SolutionPartnerSIEMENS?print&