Vytlačovací linka Triplex č.1


  • Objednatel/Koncový zákazník

CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o.

  • Místo realizace

Púchov, Slovenská republika

  • Předmět projektového řešení

Předmětem projektového řešení je elektrická instalace vytlačovací  linky Triplex č.1 v rozsahu požadavku objednatele MATADOR CONTINENTAL RUBBER s.r.o., Slovenská republika. 

  • Rozsah projektu

Projekt elektrické části řeší kompletní elektroinstalaci vytlačovací  linky Triplex č.1 včetně vybavení jedenácti polí rozváděče +RM1, ve kterém jsou instalovány elektrické komponenty pro řízení činnosti technologické linky. Hlavní vypínač linky je umístěn přístupně na dveřích druhého pole rozváděče +RM1. Propojení jednotlivých pohonů a elektrických prvků umístěných na technologické lince je řešeno kabelovými rozvody instalovanými do kabelových žlabů nebo elektroinstalačních trubek na konstrukci technologické linky. Řízení celé linky je řešeno prostřednictvím řídicího systému SIEMENS S7-400 s distribuovanými vstupy a výstupy ET200S. Snímače, spínače, signálky a část koncových zařízení na napětí DC24V je zapojena do tohoto řídicího systému. Ovládání linky se uskutečňuje prostřednictvím hlavního ovládacího pultu +MS101, podružných ovládacích skříní +MS201, +MS204, +MS301, +MS304, +MS401, +MS403, +MS701, +MS702, +MS703, +MS1101, +MS1102, +MS1103, +MS1104, +MS1105, +MS1201, +MS1202, +MS1203 a terminálu umístěném ve skříni +MS701. Všechna výše uvedená obslužná místa jsou předmětem dodávky. 


http://edts.cz/reference/automatizace/2009/lisovaci-stroj-124?print&