Oprava pohonu H2


 • Objednatel/Koncový zákazník

Barum Continental spol. s r.o., Otrokovice

 • Místo realizace

Otrokovice, Česká republika

 • Předmět projektového řešení

Předmětem projektového řešení je rekonstrukce hlavního pohonu hnětiče H2 míchací linky ML2 a pomocných el. obvodů v Barum Continental s.r.o. Otrokovice dle technické dokumentace Siemens a zadání investora.

 • Rozsah projektu 

  Projekt řeší kompletní elektroinstalaci hlavního pohonu hnětiče míchací linky ML2 včetně kabelových tras a kabeláže mezi transformátorem, frekvenčním měničem a motorem v následujícím rozsahu: 

  • demontáž původního transformátoru T43 a rozváděčů pohonu hnětiče H2
  • demontáž původního hlavního motoru hnětiče H2 na motorové podestě
  • demontáž původních silových a ovládacích kabelů
  • úprava ocelového nosného rámu pro nový motor hnětiče H2
  • instalace a ustavení nového motoru hnětiče H2
  • instalace nové ½ spojky na hřídel motoru
  • rekonstrukce vn rozvaděče R61.37 vrozvodně r6.1 SO 101
  • instalace frekvenčního měniče Sinamics S120 - R07.43 vTSVII SO101
  • instalace a zapojení transformátoru T43 vtrafostanici TSVII SO101
  • vybudování nových kabelových tras pro uložení silových a ovládacích kabelů mezi rozvaděčem frekvenčního měniče R07.43 instalovaným vTSVII a hlavním motorem hnětiče H2 instalovaným na motorové podestě válcovny SO101
  • zapojení stávajícího vn kabelu
  • instalace a zapojení kabelů mezi T43 a r07.43
  • instalace a zapojení kabelů mezi r07.43 a motorem M1
  • dodávka a instalace nového systému vzduchotechniky pro rozváděč R07.43 včetně řídícího rozvaděče RM13.16
  • dodávka a instalace napájecího rozváděče pomocného napájení RM14.8.3 vTSVII SO102
  • instalace a zapojení skříně +MB na podestě u motoru +M1 a skříňky +OP u pultu operátora v2NP SO102
  • oprava a doplnění protipožárních přepážek

http://edts.cz/reference/automatizace/2009/lisovaci-stroj-126-181-185-301?print&