Trafostanice IIIA / r04.19


 • Objednatel/Koncový zákazník

Barum Continental spol. s r.o., Otrokovice

 • Místo realizace

Otrokovice, Česká republika

 • Předmět projektového řešení

Předmětem projektového řešení je generální oprava sekundárního a záskokového pole rozváděče r04.19 v trafostanici TSIIIA v areálu firmy Barum Continental v Otrokovicích.

 • Rozsah projektu

  • odpojení silových a ovládacích kabelů z1. a 2. pole rozváděče r04.19
  • demontáž stávajícího 1. a 2. pole rozváděče  r04.19
  • demontáž nepotřebných a nevyhovujících ovládacích kabelů
  • dodávka a instalace opravených polí rozváděče r04.19
  • připojení opravených rozváděčů na stávající transformátor T19
  • zapojení ovládacích a signalizačních kabelů
  • připojení původních silových kabelů
  • připojení impulsních výstupů elektroměrů do stávající svorkovnice D2 v 10. poli
  • oprava a doplnění protipožárních přepážek

http://edts.cz/reference/automatizace/2009/lisovaci-stroj-126-181-185?print&