Řízení a vizualizace – Mixer + navažování


  • Předmět projektového řešení

Předmětem projektového řešení je dodávka řízení a vizualizace hnětičové linky na zpracování gumy


http://edts.cz/reference/automatizace/2010/rizeni-a-vizualizace-mixer-navazovani?print&