1. Odváděcí dopravník a dopravník do smáčecí vany


Materiál vycházejí z kalandru je odnášen dopravníkem a přepravován na vstupní pozici do smáčení vany. Dopravník má střídavý frekvenčně řízený převodový motor. Bod nastavení rychlosti dopravníku je dán rychlostí kalandru. Konečná rychlost je kontrolována přes ultrazvukový snímač (TSR) nebo siloměr. Účinnost toho snímače je ± 20%. Snímač se nachází nad smyčkou před kalandrem. Světelná závora detekuje začátek a konec pásu materiálu. Dopravníkový pás je možno naklonit nebo zvednut aby se před kalandrem vytvořil dostatečný prostor pro čištění a údržbu. Kalandr odtlačí dopravníkový pás pryč. Dopravníkový pás musí být zamčen v pozici pro údržbu. Bezdotykový spínač detekuje pozici dopravníku.

s1b1-2.jpg

http://edts.cz/reference/chladici-linka-smesi/1-odvadeci-dopravnik-a-dopravnik-do-smaceci-vany?print&