10. Automatická vysekávačka vzorků


Na základě vzorkovací frekvence (určená recepturou směsi) je z pásu materiálu vyseknut vzorek průměru přibližně Ø 40 mm. Pro tyto účely je odváděcí dopravníkový pás rozdělen na dvě sekce.

Vysekávačka vzorků, umístěná mezi dvěmi pásy, vysekne vzorek. Ten poté padá na dopravníkový pás, který přepravuje vyseklý vzorek na operátorskou stanici.

Z důvodu pomoci materiálu k přechodu na druhou část dopravníkového pásu je mezera mezi pásy uzavírána kartáčovým válcem.

s12-2.jpg

http://edts.cz/reference/chladici-linka-smesi/10-automaticka-vysekavacka-vzorku?print&