12. Stohovací zařízení s kývavým pohybem


Pro začátek skládání je paleta zvednuta na vrchní úroveň pomocí hydraulické zvedací lavice.

Dlouhé nebo krátké smyčky jsou vytvářeny prostřednictvím časovače na každé straně stohovacího zařízení.

Paleta jde dolů na základě výšky naskládaného materiálu v krocích po 50mm.

Po dosažení určené výšky naskládaného materiálu jsou pohyby zastaveny a příčné sekací zařízení přesekne pás materiálu.

Zbývající useklý materiál je stohován pomocí "V" válcových dopravníků a pohybem kyvadla přeložen na polovinu.

Pro vyložení jde paleta opět dolů na místo pro odběr plných palet. Zároveň je vedena prázdná paleta do nakládací pozice.s7-1.jpg


http://edts.cz/reference/chladici-linka-smesi/12-stohovaci-zarizeni-s-kyvavym-pohybem?print&