13. Zásobník prázdných palet


Spodní paleta je uvolněna, když se zvedací lavice vrátí na původní pozici.

Spodní paleta je nyní řetězovým dopravníkem sunuta směrem k stohovacímu zařízení.  Zvedací lavice zvedne zbývající prázdné palety v zásobníku a po odvedení prázdné palety je opět položí na řetězový dopravník.

Kloubové ramena jsou ovládány pneumaticky.

Na přední straně kloubových ramen musí být instalována světelná bezpečnostní závora.

 s8-b1-2.jpg


http://edts.cz/reference/chladici-linka-smesi/13-zasobnik-prazdnych-palet?print&