14. Dopravník na výměnu palet


Systém na výměnu palet se skládá ze dvou dvojitých řetězových dopravníků se třemi stanicemi. První stanice je pod zásobníkem palet pro zásobování prázdnými paletami. Druhá stanice je v bodě stohovacího zařízení pro nakládání palet. Třetí stanice je používána jako odebírací. Všechny tři stanice používají jeden dopravník a jeden pohon.

Zařízení dopravníku je instalováno nad úrovní podlahy.

Mezi dvěma řetězy je namontována ocelová plošina, která umožňuje přístup do stohovacího zařízení.

Vzdálenost mezi vrchní úrovní řetězu a plošinou je přibližně 30mm.

Zařízení je konstruováno tak, aby bylo odolné proti škodám způsobeným manipulační technikou při vykládání.

Vzdálenost mezi středy dvou stanic je 1800mm.

s9-1-dopravnlk-prazdnych-palet-1.jpg

http://edts.cz/reference/chladici-linka-smesi/14-dopravnik-na-vymenu-palet?print&