Chladicí linka směsí


Řídící systém SIEMENS S7-300DP, CPU 315DP.

Vizualizace Winn-CC (řízení, archivace dat, zprávy o poruchách).

Kabelové rozvody skrz Profibus DP, decentralizované jednotky ET200 umístěné na stroji.

Dodatečné vybavení pro vysekávání vzorků určených ke kontrole kvality materiálu.


http://edts.cz/reference/chladici-linka-smesi/16-rozhrani-clovek-stroj-324?print&