3. Přemosťovací dopravník


Přemosťovací dopravník slouží k dopravě vytlačeného materiálu z extruderu do pokladače. Rychlost přemosťovacího dopravníku záleží od režimu extruderu. V automatickém režimu se řídí rychlost dopravníku od pozice tanečníku a rychlosti kalandru. V ručním režimu se ovládá rychlost dopravníku přes PC potenciometr umístěným v hlavičce z ovládacího panelu PP17.
Na konci dopravníku se nachází Transfer, který slouží k zavedení materiálu z přemosťovacího dopravníku ke kalandru.
img_6962_w.jpg


http://edts.cz/reference/chladici-linka-smesi/3-rezaci-zarizeni-na-pasy-309?print&