9. Vynášecí dopravník do zásobovací úrovně


  • Odváděcí dopravníkový pás

Tento dopravník nese materiál pryč z chladícího tunelu a přepravuje jej k příčnému řezacímu zařízení.

Jakmile začne materiál procházet pod přítlačným válečkem je váleček materiálem zvednut a bezdotykový spínač detekuje přítomnost materiálu. Tento signál je používán k uvolnění stisku zvedacího zařízení a zapíná počítadlo impulsů, které měří určenou délku po které se přítlačný váleček zvedne.

Když pod válečkem projde konec pásu materiálu, dopravník se zastaví po vzdálenosti určené počítadlem impulsů.

Manuální ovládání (nahoru+dolů) přítlačného válečku je možné pouze v manuálním módu, i během nouzového zastavení.

  • Vynášecí pás do zásobovací úrovně

K přitlačení a vynesení pásu materiálu do vyšší úrovně je linka linka vybavena dvěma dopravníkovými pásy. Každý pás je jednotlivě poháněn AC převodovým motorem. Pneumatické válce aktivují tlakové válečky, které udržují dopravníkový pás flexibilní i při zatížení.s5-1.jpg


http://edts.cz/reference/chladici-linka-smesi/9-vynaseci-dopravnik-do-zasobovaci-urovne?print&