4. Smáčení vana


Dopravník poháněný AC frekvenčním motorem  zajišťuje dopravu pásu materiálu skrz smáčecí vanu. Buben připojený na pneumatický válec tlačí pás materiálu dolů do nádrže, tlačí na pás materiálu a na dopravník. Snímač k detekci přehybů monitoruje pozici bubnu. Buben může být kvůli čištění a údržbě manuálně zvednut.

Snímač hladiny monitoruje úroveň protilepícího roztoku ve vaně.

Váhová jednotka nebo nadzvukový snímač určují řídící signál rychlosti. Světelná závora pod dvouválcem nebo kalandrem detekuje začátek pásu materiálu. Světelná závora na vstupu do chladícího tunelu detekuje konec pásu materiálu.

s2-1.jpg

http://edts.cz/reference/stroje/2010/oprava-calemard-ii-183-184-212-213-214-215?print&