Hydraulické lisy ES5K Č24


  • Objednatel/Koncový zákazník

FREMA, s. r. o.

  • Místo realizace

Němčičky, Česká republika

  • Předmět projektového řešení

Předmětem projektového řešení je dodávka kompletní elektroinstalace pro Hydraulické lisy
ES5K Č24

  • Rozsah projektu

Projekt řeší vybavení rozváděče pro řízení Hydraulických lisů ES5K Č24 včetně kompletní elektroinstalace a dodávky uživatelského softwaru.


http://edts.cz/reference/stroje/2010/oprava-calemard-ii-183?print&