Oprava Calemard II


  • Objednatel/Koncový zákazník

CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o.

  • Místo realizace

Púchov, Slovenská republika

  • Předmět projektového řešení

Předmětem projektového řešení je dodávka dokumentace, vybaveného rozváděče RM1,
podružných skříněk a instalaci po stroji pro CALEMARD II. 

  • Rozsah projektu

Projekt řeší vybavení rozváděče pro řízení stroje CALEMARD II včetně podružných skříněk DT a MS a dodávky uživatelského softwaru. Instalace zařízení je přizpůsobeno novému zapojení stroje, původni elektromechanické prvky a snímače zůstávají zachovány.


http://edts.cz/reference/stroje/2010/oprava-calemard-ii?print&